Hoàng Nguyễn Linh Châu

Giám Đốc

Hoàng Duy Phi

Kế Toán Trưởng

GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

I. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất tiền thân là Nhà máy nước Dung Quất, chi nhánh của Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, được thành lập năm 2000.

Dây chuyền sản xuất nước thô và nước sạch công suất 25.000 m2/ngày đêm hiện nay đang cung cấp nước cho khu Kinh tế Dung Quất cũng như dân cư sinh sống quanh khu vực nhà máy.

II. Thông tin chung

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT

Tên giao dịch : VINACONEX DUNG QUAT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt  : VINACONEX DUNG QUAT., JSC

Trụ sở chính : Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn,  tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại  : 0255.3616025    Fax: 0255.3610159

Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Hữu Tới

Giám đốc  : Ông Hoàng Nguyễn Linh Châu

III. Ngành nghề kinh doanh (đăng ký kinh doanh kèm theo tại Phụ lục)

– Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

– Khai thác, xử lý và cung cấp nước

– Buôn bán vật tư, thiết bị ngành nước

– Buôn bán nước tinh khiết đóng chai

– Xây dựng

– Và các ngành nghề kinh doanh khác

IV. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ của Công ty là 47.980.430.000 đồng.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THÀNH TỰU DANH HIỆU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Thành Viên

 

 Thành Viên