Trang Chủ

Chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện

InTin Tức Sự Kiện

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 1. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất: 1.1 Sơ đồ tổ chức 1.2 Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty. 1. Ông: Nguyễn...